GEP: generació plurilíngüe 

Iniciem el GEP

logo-GEP_ok.png

Enguany iniciem el GEP (Generació Plurilingüe) a l’institut. El GEP és un programa impulsat pel Departament d’Ensenyament que pretén incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars, d’una banda,  i acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi, de l’altra. 

Aquest programa que iniciem tindrà una durada de tres cursos; en el cas de l’Institut Eugeni Xammar la llengua estrangera utilitzada serà l’anglesa, i els professors que formaran part del projecte tenen l’acreditació i formació adients per impartir-lo. El Departament de llengües estrangeres supervisarà les activitats proposades, pel bon funcionament del programa.

Els cursos que iniciaran el programa seran 1r i 2n d’ESO i 1r de batxillerat. Primerament s’implantaran en les assignatures de música a l’ESO i biologia a batxillerat. Es començarà de manera paulatina i en alguns grups i de mica en mica s’aniran incrementant el nombre d’activitats. En algunes de les optatives disponibles al centre també s’implantarà el programa GEP.

ENQUESTA ALUMNAT

Curs 20/21

Aquest curs hem continuat amb el nostre GEP. Hem elaborat un projecte conjunt entre les assignatures de música i biologia en el que ha participat l'alumnat de l'optativa de música de 4t de la ESO. 

Cal remarcar la satisfacció tant de l'alumnat com del professorat participant, treballar per projectes a resultat tot un èxit!

El projecte ha girat entorn a la creació d'una sèrie de podcasts per radiar a la futura Radio L'Ametlla en els que l'alumnat ha intentat compartir amb els i les oients temes científics d'actualitat. Els nois i noies participants han creat la sintonia del programa i algunes de les músiques dels podcasts, així mateix han triat aquells temes científics actuals que han considerat interessants i rellevants per al municipi i n'han intentat fer un tractament científic i acurat.

Esperem us agradin. 

  1. Cotxes tradicionals vs cotxes del futur

  2. El clima i les nostres emocions 

  3. Hi ha aigua a la Lluna?

  4. La cara no és el mirall de l'ànima

  5. Por qué se derriten los helados?

  6. Què es pot fer per aturar el canvi climàtic?

  7. Tortugues Californianes, espècie invasora