GEP: generació plurilíngüe 

Iniciem el GEP

logo-GEP_ok.png

Enguany iniciem el GEP (Generació Plurilingüe) a l’institut. El GEP és un programa impulsat pel Departament d’Ensenyament que pretén incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars, d’una banda,  i acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi, de l’altra. 

Aquest programa que iniciem tindrà una durada de tres cursos; en el cas de l’Institut Eugeni Xammar la llengua estrangera utilitzada serà l’anglesa, i els professors que formaran part del projecte tenen l’acreditació i formació adients per impartir-lo. El Departament de llengües estrangeres supervisarà les activitats proposades, pel bon funcionament del programa.

Els cursos que iniciaran el programa seran 1r i 2n d’ESO i 1r de batxillerat. Primerament s’implantaran en les assignatures de música a l’ESO i biologia a batxillerat. Es començarà de manera paulatina i en alguns grups i de mica en mica s’aniran incrementant el nombre d’activitats. En algunes de les optatives disponibles al centre també s’implantarà el programa GEP.

ENQUESTA ALUMNAT