Desplegament digital

Durant el curs 20-21 el Departament d'Educació està fent un desplegament de dispositius digitals per a alumnat de 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat de tots els centres de Catalunya. En el nostre cas, dijous 25 de febrer tenim planificada l'entrega d'ordinadors portàtils a tot l'alumnat de l'institut d'aquests cursos que us hem indicat.

 

La cessió d'aquests ordinadors es fa durant tot el temps que l'alumnat està matriculat al centre i el seu ús està limitat a finalitats educatives. Caldrà fer el retorn del dispositiu al centre en deixar l'escolaritat a l'institut.

 

L'alumne/a i les seva família s'ha de responsabilitzar del seu bon ús i el correcte manteniment.

 

Document condicions d'ús, indispensable haver lliurat signat per poder rebre l'ordinador.