• Mònica Tort Serrat, directora.

 

Enginyera Tècnica Industrial. Professora de tecnologia i sistemes electrònics des de fa més de 20 anys i docent de l’institut des del curs 2020-2021; anterior tutora de 1r d’ESO.

  • Ramon Nicolau, cap d’estudis.

 

Llicenciat en Geologia aplicada. Professor de tecnologia amb més de 20 anys d’experiència i docent de l’institut des del curs 2017-2018; anterior coordinador d’activitats i sortides escolars i tutor. 

  • Bea Martínez, coordinadora pedagògica.

 

Llicenciada en Química i en Ciència i tecnologia dels aliments. Professora de física i química amb més de 15 anys d’experiència, que continua amb el càrrec que ja exercia amb l’equip anterior. Docent de l’institut des del curs 2013-2014.

  • Isabel Carretero, secretària.

 

Llicenciada en Filologia catalana i en Teoria de la literatura i literatura comparada. Professora de llengua catalana i literatura, amb més de 15 anys d’experiència i docent de l’institut des del curs 2012-2013; anterior coordinadora de batxillerat i tutora en diferents nivells.