L'equip directiu actual està format per:
Directora:

Magdalena Fàbregues

Cap d'Estudis:

Xavier Fernández

Coordinadora Pedagògica

Bea Martínez

Secretària

Marta Pérez Murugó

C. Camí de Bigues 40-42

L'Ametlla del Vallès

Telèfon: 938430125

Correu: inseugenixammar@xtec.cat