ESO

1r d'ESO

 

Principi rector: L’arribada a la secundària i el coneixement de nous companys i companyes en un nou centre. La comarca com a entorn.  

TREBALL DE SÍNTESI 1r d'ESO: Treballem la comarca a través de l'estudi de l'estada dels romans a casa nostra. 

 

 

2n d'ESO

 

Principi rector: La millora de l’autonomia personal i la cooperació. Ampliació del marc a tot Catalunya.  

TREBALL DE SÍNTESI 2n  d'ESO: El mar i els seus recursos.

 

3r d'ESO

 

Principi rector: Un alumnat més solidari i més competent. Inici de l’orientació acadèmica i professional.

TREBALL DE SÍNTESI 3r d'ESO: Coneixem les nostres opcions de futur.

 

4t d'ESO

 

Principi rector: La tria d’itineraris i l’aprenentatge metòdic. 

PROJECTE DE RECERCA 4t d'ESO