Instàncies

Degut a la situació de Covid, totes les instàncies les haureu d'enviar per correu electrònic al correu de la secretaria del centre (secretariaeugenixammar@gmail.com). 

Instància genèrica

Descarregar document

 

Baixa de l’alumne/a

L’alumna/e si es major d’edat o els seus tutors en el cas que sigui menor hauran d’omplir la instància degudament signada i portar-la a la secretaria del centre.

 

Descarregar document

C. Camí de Bigues 40-42

L'Ametlla del Vallès

Telèfon: 938430125

Correu: inseugenixammar@xtec.cat