Instàncies

Per tal d'agilitzar els tràmits posem a la vostra disposició la informació i els formularis per a realitzar les següents instàncies:

 

Trasllats

De l’Institut Eugeni Xammar a un altre centre. L’alumna/e si es major d’edat o els seus tutors en el cas que sigui menor hauran d’omplir la instància i portar-la a secretaria

El centre destinatari ha de demanar per escrit a l’Institut Eugeni Xammar la documentació acadèmica de l’alumna/e.

 

Descarregar document

 
Baixa de l’alumne/a

L’alumna/e si es major d’edat o els seus tutors en el cas que sigui menor hauran d’omplir la instància degudament signada i portar-la a la secretaria del centre.

 

Descarregar document

C. Camí de Bigues 40-42

L'Ametlla del Vallès

Telèfon: 938430125

Correu: inseugenixammar@xtec.cat