Search
  • Coordinador Tic

Concurs d'enginy matemàtic


Des del departament de matemàtiques hem engegat un Concurs D’enginy. Una manera d’engrescar els alumnes d’ESO i de Batxillerat amb les matemàtiques, posant en pràctica el raonament, la capacitat de comunicació, l’argumentació, la imaginació, la creativitat i l’enginy en la resolució de problemes. Reptes matemàtics en què moltes vegades no només es necessari calcular, sinó també fer servir la lògica matemática, la deducció, la inferència, el reconeixement de pautes, la conjectura, la generalització, la capacitat heurística o simplement la intuició.

Es tracta de problemes oberts dels diferents blocs que formen el curriculum de Matemàtiques: a)Numeració i càlcul,

b)Espai, forma i mesura,

c)Canvi i relacions,

d)Estadística i atzar.

Cada mes al taulell d’anuncis del centre, s’exposaran els problemes per estimular el talent matemàtic. Els alumnes guanyadors de cada nivell (1r i 2n d’ESO, 3r i 4t d’ESO, i 1r i 2n Bat) rebran un premi que es publicarà al taulell d’anuncis.

36 views

C. Camí de Bigues 40-42

L'Ametlla del Vallès

Telèfon: 938430125

Correu: inseugenixammar@xtec.cat