Sol·licitud de títols

Títol de Graduat en ESO

 

El títol de Graduat en ESO no cal demanar-lo, el tramita automàticament el centre.

 

Títol de Batxillerat

 

Per a demanar el títol de Batxillerat haureu de recollir l’imprès de sol·licitud a la secretaria i retornar-lo adjuntant fotocòpia del DNI i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent (si s’al·lega).

Un cop presentada aquesta documentació us lliurarem l’imprès necessari per satisfer les corresponents taxes a la Caixa de Pensions.

Quan ens retorneu l’imprès amb el segell de la Caixa us lliurarem un resguard de títol que té la mateixa validesa que el títol oficial i que haureu de guardar per poder retirar l’oficial un cop arribi al centre.

C. Camí de Bigues 40-42

L'Ametlla del Vallès

Telèfon: 938430125

Correu: inseugenixammar@xtec.cat